Hai việc cần làm ngay khi lỡ quan hệ với người nhiễm HIV

Người lỡ quan hệ với người nhiễm HIV và không dùng các biện pháp an toàn cần xử lý khẩn cấp để tránh lây bệnh.


phòng chống HIV nhiễm HIV sức khỏe tình dục

Tin tức mới nhất