'Hổ báo cáo chồn' gặp 'ma' cũng chạy té khói

Thanh niên trai tráng tỏ ra "hùng hổ" nhưng khi gặp "ma" cũng bỏ của chạy lấy người.


Clip Hài

Tin tức mới nhất