Cười ngất với pha tấu hài cực mạnh của vợ chồng Khởi My - Kelvin Khánh trong vlog du lịch có 1-0-2

Muốn bạn muốn làm vlog du lịch mà không biết phải nói gì, hãy học ngay phong cách này của Khởi My - Kelvin Khánh để tăng thêm phần thú vị.


Khởi My và Kelvin Khánh Kelvin Khánh Khởi My Vpop

Tin tức mới nhất