iPhone 8 lộ tính năng SmartCam, Face ID

SmartCam giúp chụp ảnh thông minh hơn trong khi Face ID là tính năng nhận diện khuôn mặt, tích hợp khả năng thanh toán với Apple Pay.


iPhone 8

Tin tức mới nhất