Không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết... làm đẹp

Trên đời này làm gì có người phụ nữ nào xấu, chỉ tồn tại những người phụ nữ không biết... làm đẹp bản thân thôi.


Clip Hài

Tin tức mới nhất