Không nhịn được cười với các profile 'chế' của các cầu thủ U23 Việt Nam

Chùm ảnh profile "chế" của các cầu thủ U23 Việt Nam đang gây "bão", được rất nhiều người dùng Facebook, đặc biệt là các chị em đặc biệt lưu tâm.
2sao.vn | Photobook
2sao.vn | Photobook
2sao.vn | Photobook
2sao.vn | Photobook
2sao.vn | Photobook
2sao.vn | Photobook
2sao.vn | Photobook
2sao.vn | Photobook
2sao.vn | Photobook
2sao.vn | Photobook
2sao.vn | Photobook
2sao.vn | Photobook
2sao.vn | Photobook
2sao.vn | Photobook
2sao.vn | Photobook
2sao.vn | Photobook

Văn Thanh Quang Hải Bùi Tiến Dũng U23 Việt Nam