Ham hố đội tóc giả đi bơi, Lê Dương Bảo Lâm bị Thu Trang, Anh Đức troll không trượt phát nào

Thực ra mái tóc gốc của Dương Lâm chỉ ngắn chứ cũng không đến nỗi nào, vậy mà vẫn cố gắng đội xuống bể bơi rồi bị cà khịa thế này đây...


tóc giả Lê Dương Bảo Lâm

Tin tức mới nhất