Loài đười ươi thông minh tự tết lá cây làm ô trú mưa

Với trí thông minh vốn có, đười ươi là loài ứng biến khá nhanh với các điều kiện ngoài môi trường. Khi trời mưa, chúng biết tìm chỗ trú và lấy lá che đầu.

Xem link gốc Ẩn link gốc https://zingnews.vn/video-du-lich.html?fbclid=IwAR08sSQ6NVJ_HUZbpdI3xS5ImVUe0b9w-qXZJnukiQLuBSPPaPNyT0iJycg

du lịch khám phá động vật

Tin tức mới nhất