Món kẹo mạch nha trên mâm cúng Táo quân của người Trung Quốc

Người Phúc Kiến (Trung Quốc) thường làm kẹo mạch nha theo công thức truyền thống để bày biện trên mâm cúng Táo quân hàng năm.

Xem link gốcẨn link gốc https://zingnews.vn/video-mon-keo-mach-nha-tren-mam-cung-tao-quan-cua-nguoi-trung-quoc-post1180808.html?fbclid=IwAR1ti7HHIH5pj4Oo2jNWcArK6wYWmLzNnryxn7dOu3hxpp9dMhwead45zkE

kẹo mạch nha Ông Công ông Táo

Tin tức mới nhất