Một phút 'sơ sẩy' là nhận ngay cái kết... đắng

Những kẻ thích nghịch dại thì hầu như chưa bao giờ có thể nhận lại được một cái kết gì cho tốt đẹp cả.

Một phút sơ sẩy là nhận ngay cái kết... đắng-1
- Có ngon lên đây xem nào...
- Thách nhầm người rồi nhá chú em.

Một phút sơ sẩy là nhận ngay cái kết... đắng-2
Đã đi chậm còn thêm tội mải "hóng gái" đây mà.

Một phút sơ sẩy là nhận ngay cái kết... đắng-3
Nghịch dại gặp tai nạn thì còn trách được ai nữa hả.

Một phút sơ sẩy là nhận ngay cái kết... đắng-4
Không sợ địch mạnh như hổ, chỉ sợ đồng đội dốt.

Một phút sơ sẩy là nhận ngay cái kết... đắng-5
Tự mình hại mình thôi chứ ai hại đâu.

 

Theo Dân Việt


Ảnh động hài hước

Tin tức mới nhất