Nếu không muốn rước 'họa', hãy tự lượng sức mình

Sống phải biết tự lượng sức mình nếu như không muốn rước "họa" vào thân.


Clip Hài