Nhật ký phiêu lưu ký: Giai bé và đống bát bẩn

Giai bé đã thi xong, tạm nghĩ là ngon lành. Mình lại lần giở quyển nhật ký. Nó đâu rồi nhỉ?


ảnh hài hài hước

Tin tức mới nhất