Nhất Thiên Bảo và các thành viên 1088 thay đổi ra sao sau 20 năm?

Nhóm 1088 từng mang luồng gió mới cho nhạc Việt cách đây 20 năm. Hiện tại, các thành viên Nhất Thiên Bảo, Vân Quang Long và Điền Thái Toàn ít còn đi hát.

Xem link gốcẨn link gốc https://news.zing.vn/video-nhat-thien-bao-va-cac-thanh-vien-1088-thay-doi-ra-sao-sau-20-nam-post1049673.html

Nhật Tinh Anh Vân Quang Long Ưng Hoàng Phúc

Tin tức mới nhất