Những minh chứng đàn ông không bao giờ chịu lớn

Các quý ông cứ thích nghịch ngợm như trẻ con thế này thì bao giờ mới lớn lên được đây.

Những minh chứng đàn ông không bao giờ chịu lớn-1
Không được đi biển nên phải tự thưởng mình theo cách này.

Những minh chứng đàn ông không bao giờ chịu lớn-2
Cách giải thích "nguyệt thực" chân thực nhất.

Những minh chứng đàn ông không bao giờ chịu lớn-3
Ai bảo lớn là không được xem hoạt hình cùng trẻ con.

Những minh chứng đàn ông không bao giờ chịu lớn-4
Đam mê từ bé đến giờ vẫn chỉ là "Batman".

Những minh chứng đàn ông không bao giờ chịu lớn-5
Haha, để xem tay ai dài hơn nào.

Những minh chứng đàn ông không bao giờ chịu lớn-6
Nghịch thế này thì đến trẻ con cũng phải chào thua.

Những minh chứng đàn ông không bao giờ chịu lớn-7
Tránh đường cho "siêu xe" của anh đi qua cái nào.

Theo Dân Việt


Anhr haif

Tin tức mới nhất