Những pha tai nạn hài không tưởng với ô tô đồ chơi

Khi các nhóc tì nghịch ngợm với ô tô đồ chơi sẽ không tránh khỏi những tai nạn "hi hữu".


Clip Hài