Nokia 7610 phiên bản 2017

Mẫu di động hình chiếc lá nổi tiếng của Nokia một lần nữa được tái sinh bởi nhà thiết kế Mohamed SaSa.


Tin Công Nghệ