Phát khẩu trang cho biển người tới dâng hương tại đền Hùng

Trong ngày giỗ Tổ Hùng Vương, lực lượng chức năng luôn túc trực để phát khẩu trang và hướng dẫn người dân lên đền Thượng dâng hương.

Xem link gốcẨn link gốc https://zingnews.vn/video-phat-khau-trang-cho-nguoi-dan-toi-dang-huong-tai-den-hung-post1206722.html?fbclid=IwAR1ZflN9tGa_ZG82l8KU44qU-gZKFmJ4_AQDau-DCCV9cech9bjtc0Zgk3k

khẩu trang Đền Hùng giỗ tổ Hùng Vương

Tin tức mới nhất