Quần thể đền thờ lớn nhất đế chế La Mã

Nơi đây thu hút khách du lịch nhờ những tàn tích của sót lại của các đền thờ lớn như Jupiter, Bacchus...

Xem link gốc Ẩn link gốc https://zingnews.vn/video-quan-the-den-tho-lon-nhat-de-che-la-ma-post1361030.html?fbclid=IwAR0dusmcYhlHx8kLCOi92IwKFwotol6Qaj6UPKa89mNrshrdlEfu62zZNCk

đền thờ Du lịch

Tin tức mới nhất