Rocker Nguyễn: 'Nếu được chọn, tôi muốn yêu cả Angela Phương Trinh và Cindy V'
Bạn đang xem bài viết trong sự kiện: Glee Việt Nam

Glee Việt Nam Rocker Nguyễn

Tin tức mới nhất