Tổng thống Trump đăng clip cảm ơn Việt Nam trên đường về nước

"Cảm ơn những người chủ nhà rộng rãi của chúng tôi ở Hà Nội tuần này: Chủ tịch Trọng, Thủ tướng Phúc và những người Việt Nam tuyệt vời!", ông Trump viết trên Twitter khi rời Việt Nam.


Donald Trump

Tin tức mới nhất