Trấn Thành trổ tài ra câu đố và cái kết không ngờ

Đố các bạn biết "Trên lông dưới lông, tối lồng làm một" là cái gì?


trạng quỳnh Trấn Thành

Tin tức mới nhất