Đóng vai ác quá đạt, Xa Thi Mạn trở thành nhân vật bị chế ảnh nhiều nhất 'Diên Hi Công Lược'

Dù chỉ là vai phụ nhưng "Nhàn phi" Xa Thi Mạn lại là nhân vật được các "thánh" chế ảnh ưu ái nhất.

Đóng vai ác quá đạt, Xa Thi Mạn trở thành nhân vật bị chế ảnh nhiều nhất Diên Hi Công Lược-1
Không có Cao Wifi thì đã có Free Wifi, hy vọng Free Wifi đừng là Busy Wifi.

Đóng vai ác quá đạt, Xa Thi Mạn trở thành nhân vật bị chế ảnh nhiều nhất Diên Hi Công Lược-2
Các cưng có muốn thử tài may vá của chị không?

Đóng vai ác quá đạt, Xa Thi Mạn trở thành nhân vật bị chế ảnh nhiều nhất Diên Hi Công Lược-3
Khi xưa WiFi giá Cao, nên ít ai đc xài. Nhàn phi tung chiêu Free Wifi nên mới được lên chức nè.

Đóng vai ác quá đạt, Xa Thi Mạn trở thành nhân vật bị chế ảnh nhiều nhất Diên Hi Công Lược-4
Ai từng chê chị nhạt giơ tay.

Đóng vai ác quá đạt, Xa Thi Mạn trở thành nhân vật bị chế ảnh nhiều nhất Diên Hi Công Lược-5
Chị hết Nhàn là các ngươi sẽ tàn.

Đóng vai ác quá đạt, Xa Thi Mạn trở thành nhân vật bị chế ảnh nhiều nhất Diên Hi Công Lược-6
Chị lại định giết ai vậy?

Đóng vai ác quá đạt, Xa Thi Mạn trở thành nhân vật bị chế ảnh nhiều nhất Diên Hi Công Lược-7
Thiện tai, thiện tai.

Đóng vai ác quá đạt, Xa Thi Mạn trở thành nhân vật bị chế ảnh nhiều nhất Diên Hi Công Lược-8
Khi Nhàn Phi thắp huong là xác định sắp có người phải lên bàn thờ.

Đóng vai ác quá đạt, Xa Thi Mạn trở thành nhân vật bị chế ảnh nhiều nhất Diên Hi Công Lược-9
Tam Hảo ngày xưa đã chết rồi.

Đóng vai ác quá đạt, Xa Thi Mạn trở thành nhân vật bị chế ảnh nhiều nhất Diên Hi Công Lược-10
Cách nhận diện những đứa ác tính.

Trúc An
Nguồn: Cung Tâm Chế
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://showbizplus.vietnamnet.vn/xa-thi-man-la-nguoi-bi-che-anh-nhieu-nhat-dien-hi-cong-luoc-n-162157.html

Diên Hi Công Lược Xa thi Mạn

Tin tức mới nhất