Xác chết, cánh tay cháy đen được giới làm phim 'phù phép' như thế nào?

Các cơ thể thường được đúc từ những khuôn khổng lồ, sau đó được trang trí một cách chi tiết. Mỗi cơ thể giả được thực hiện theo nhiều cách khác nhau.


hậu trường

Tin tức mới nhất