Xem để biết như thế nào gọi là ngã 'sấp mặt'

Cứ thích "nghịch dại" thể hiện như thế này thì bảo sao mà không ngã "sấp mặt" cơ chứ.


Clip Hài

Tin tức mới nhất