Xuân Bắc: 'Táo Quân sao so được với bánh chưng, thế nên không có Táo Quân thì vẫn có Tết bình thường'

"Đừng nói không có Táo Quân là không có Tết, có chăng là do mọi người yêu mến nên coi Táo Quân như là một gia vị trong những ngày Tết để chúng ta cùng xem, cùng tổng kết lại những vấn đề mà xã hội trải qua trong một năm", Xuân Bắc chia sẻ.


Táo quân Xuân Bắc

Tin tức mới nhất