5 sản phẩm công nghệ thất bại dù đi trước thời đại

Picture Phone là thiết bị được sản xuất từ những năm 90, nhưng có chức năng chat video trực tuyến như Skype hay FaceTime.


Tin Công Nghệ

Tin tức mới nhất