Lời nguyền muôn thuở của chị em: 'Ăn nốt hôm nay rồi ngày mai sẽ giảm cân'

Bình luận0

Lần nào giảm cân cũng tự dặn lòng: 'Ăn nốt hôm nay thôi...'. Khổ nỗi ngày nào cũng là hôm nay mà mãi chưa thấy ngày mai đâu.


ăn uống giảm cân

Tin tức mới nhất