Bạn cần chạy bộ bao lâu để tiêu hóa hết một quả trứng?

Bạn cần chạy bộ khoảng 3,4 km trong vòng 20 phút mới tiêu hóa hết lượng calo hấp thụ trong một quả trứng. 

Theo Zing


tiêu hóa hết một quả trứng chạy bộ

Tin tức mới nhất