Bộ Y tế ban hành giấy chứng nhận tiêm 7 mũi vắc xin Covid-19

Mẫu giấy chứng nhận tiêm ngừa Covid-19 mới sẽ được bổ sung thông tin về tiêm liều cơ bản, liều bổ sung và liều nhắc lại.

Ngày 7/1, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 43/QĐ-BYT sửa đổi, bổ sung Quyết định số 3588/QĐ-BYT ngày 26/7/2021 về hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin ngừa Covid-19.

Theo đó, mẫu giấy xác nhận đã tiêm vắc xin phòng Covid-19 sẽ có 3 mục, gồm các thông tin liên quan mũi tiêm liều cơ bản (3 mũi), liều bổ sung (một mũi) và liều nhắc lại (3 mũi).

Bộ Y tế ban hành giấy chứng nhận tiêm 7 mũi vắc xin Covid-19-1
Mẫu giấy xác nhận tiêm vắc xin Covid-19 trước đây chỉ có thông tin của 2 liều cơ bản.

Bộ Y tế ban hành giấy chứng nhận tiêm 7 mũi vắc xin Covid-19-2
Mẫu giấy xác nhận tiêm vắc xin Covid-19 mới sẽ có thông tin của 7 mũi tiêm, chia làm 3 loại.

Khi đi tiêm vắc xin, người dân sẽ được cấp giấy xác nhận với chi tiết các mũi tiêm có đầy đủ thông tin về thời gian tiêm, tên người tiêm, tên loại vắc xin... và cả dấu xác nhận của đơn vị thực hiện tiêm chủng.

Giấy xác nhận đã tiêm vắc xin Covid-19 được cấp cho mỗi cá nhân sau khi thực hiện tiêm chủng vắc xin theo quy định.

Căn cứ theo hướng dẫn của Bộ Y tế, sau khi kết thúc thời gian theo dõi sau tiêm chủng tại điểm tiêm, cơ sở tiêm chủng sẽ cung cấp giấy xác nhận đã tiêm vắc xin Covid-19 theo mẫu cho người dân.

Theo Khoevadep

Xem link gốc Ẩn link gốc https://saigonthethao.thethaovanhoa.vn/phu-nu-today/moi-bo-y-te-ban-hanh-giay-chung-nhan-tiem-gom-7-mui-vac-xin-covid-19.html

COVID-19

Tin tức mới nhất