Bói bài Tarot: Rút 1 lá bài để biết tháng 3 âm công việc có suôn sẻ?

Cùng rút một lá bài Tarot để đoán xem vận công việc của bạn trong tháng 3 âm này có vượng phát không nhé!

Quy tắc bói bài Tarot:

1. Nhắm mắt, giữ trạng thái tĩnh trong 30 giây.

2. Tự hỏi thầm bản thân: “Tháng 3 âm này, công việc của tôi sẽ thế nào?"

 3. Chọn một lá bài dưới đây theo trực giác và xem đáp án.

Hãy chọn 1 lá bài Kết quả

bói bài tarot

Tin tức mới nhất