Bói bài Tarot thứ 3 ngày 28/6/2022: Bị gây sự ăn vạ

Bạn có thể gặp chút khó chịu vì bị người khác cố tình gây sự, ăn vạ nên tránh va chạm với người khác.

Quy tắc bói bài Tarot:

1. Nhắm mắt, giữ trạng thái tĩnh trong 30 giây.

2. Tự hỏi thầm bản thân: "Tôi đang muốn xem về điều gì nhất"

3. Chọn một lá bài dưới đây theo trực giác và xem đáp án.

Hãy chọn 1 lá bài Kết quả

bói bài tarot Tử Vi Hàng Ngày

Tin tức mới nhất