Bói bài Tarot thứ 7 ngày 25/6/2022: Tổn thương người khác

Bạn xem trọng bản thân, điều này đôi khi có thể làm tổn thương người khác, trong tình yêu hiếm khi bạn dốc cạn lòng hay hết mình vì ai đó.

Quy tắc bói bài Tarot:

1. Nhắm mắt, giữ trạng thái tĩnh trong 30 giây.

2. Tự hỏi thầm bản thân: "Tôi đang muốn xem về điều gì nhất"

3. Chọn một lá bài dưới đây theo trực giác và xem đáp án.

Hãy chọn 1 lá bài Kết quả

bói bài tarot Tử Vi Hàng Ngày

Tin tức mới nhất