Bói bài Tarot thứ 4 ngày 8/12/2021: Gặp rắc rối với đối tác

Khả năng xấu nhất là bạn sẽ đánh mất người khách này luôn cũng không biết chừng. Nguyên nhân chính có vẻ là do lời nói của bạn.

Quy tắc bói bài Tarot:

1. Nhắm mắt, giữ trạng thái tĩnh trong 30 giây.

2. Tự hỏi thầm bản thân: "Tôi đang muốn xem về điều gì nhất"

3. Chọn một lá bài dưới đây theo trực giác và xem đáp án.

Hãy chọn 1 lá bài Kết quả

bói bài tarot Tử Vi Hàng Ngày

Tin tức mới nhất