Bói bài Tarot thứ 6 ngày 17/9/2021: Chú ý tai nạn ở chân

Trong ngày thứ sáu 17/9/2021, bạn có thể gặp tai nạn nhỏ ở chân nên hãy lưu ý xem sao nhé.

Quy tắc bói bài Tarot:

1. Nhắm mắt, giữ trạng thái tĩnh trong 30 giây.

2. Tự hỏi thầm bản thân: "Tôi đang muốn xem về điều gì nhất"

3. Chọn một lá bài dưới đây theo trực giác và xem đáp án.

Hãy chọn 1 lá bài Kết quả

bói bài tarot Tử Vi Hàng Ngày

Tin tức mới nhất