Bói bài Tarot thứ 6 ngày 27/5/2022: Giảm bớt sự kỳ vọng

Để tránh những cảm xúc tiêu cực, bạn hãy ngừng đặt kỳ vọng vào những điều mình không thể kiểm soát được.

Quy tắc bói bài Tarot:

1. Nhắm mắt, giữ trạng thái tĩnh trong 30 giây.

2. Tự hỏi thầm bản thân: "Tôi đang muốn xem về điều gì nhất"

3. Chọn một lá bài dưới đây theo trực giác và xem đáp án.

Hãy chọn 1 lá bài Kết quả

bói bài tarot Tử Vi Hàng Ngày

Tin tức mới nhất