Bói bài Tarot thứ 6 ngày 30/7/2021: Tình yêu thăng hoa hay rơi vào bế tắc?

Hãy bốc một lá bài để xem ngày thứ sáu của bạn sẽ ra sao nhé!

Quy tắc bói bài Tarot:

1. Nhắm mắt, giữ trạng thái tĩnh trong 30 giây.

2. Tự hỏi thầm bản thân: "Tôi đang muốn xem về điều gì nhất"

3. Chọn một lá bài dưới đây theo trực giác và xem đáp án.

Hãy chọn 1 lá bài Kết quả

bói bài tarot

Tin tức mới nhất