Bói bài Tarot tuần từ ngày 26/7 đến 1/8/2021: Đời không như là mơ

Những điều bạn mong muốn đôi khi không phải là thứ bạn thật sự nhận được đâu.

Quy tắc bói bài Tarot:

1. Nhắm mắt, giữ trạng thái tĩnh trong 30 giây.

2. Tự hỏi thầm bản thân: "Tôi đang muốn xem về điều gì nhất"

3. Chọn một lá bài dưới đây theo trực giác và xem đáp án.

Hãy chọn 1 lá bài Kết quả

bói bài tarot

Tin tức mới nhất