Bói bài Tarot thứ 6 ngày 6/8/2021: Cẩn thận vạ miệng

Sắp hết một tuần rồi, bạn có muốn biết ngày hôm nay của mình sẽ ra sao không? Bốc thử một lá bài xem nhé!

Quy tắc bói bài Tarot:

1. Nhắm mắt, giữ trạng thái tĩnh trong 30 giây.

2. Tự hỏi thầm bản thân: "Tôi đang muốn xem về điều gì nhất"

3. Chọn một lá bài dưới đây theo trực giác và xem đáp án.

Hãy chọn 1 lá bài Kết quả

bói bài tarot

Tin tức mới nhất