Bói bài Tarot hàng ngày - thứ Ba 16/8/2022: Trái tim hóa đá

Hạnh phúc là một sự lựa chọn. Đau khổ cũng là một sự lựa chọn. Việc của mỗi người là hãy biết cách để lựa chọn thật khôn ngoan.

Quy tắc bói bài Tarot:

1. Nhắm mắt, giữ trạng thái tĩnh trong 30 giây.

2. Tự hỏi thầm bản thân: "Tôi đang muốn xem về điều gì nhất"

3. Chọn một lá bài dưới đây theo trực giác và xem đáp án

Hãy chọn 1 lá bài Kết quả

bói bài tarot

Tin tức mới nhất