Bói bài Tarot hàng ngày - thứ Bảy ngày 20/8/2022: Liễu yếu đào tơ

Điều tệ nhất khi bạn quyết định tha thứ sau đó bạn phát hiện ra mình vẫn bị lừa dối cho đến phút cuối cùng

Quy tắc bói bài Tarot:

1. Nhắm mắt, giữ trạng thái tĩnh trong 30 giây.

2. Tự hỏi thầm bản thân: "Tôi đang muốn xem về điều gì nhất"

3. Chọn một lá bài dưới đây theo trực giác và xem đáp án

 

Hãy chọn 1 lá bài Kết quả

bói bài tarot

Tin tức mới nhất