Bói bài Tarot hàng ngày - thứ Năm 15/9/2022: Níu giữ được gì?

Cuộc đời sẽ thật ngắn khi cứ do dự, nên nếu đã nghĩ ra một điều nào đó hay ho thì phải thực hiện ngay.

Quy tắc bói bài Tarot:

1. Nhắm mắt, giữ trạng thái tĩnh trong 30 giây.

2. Tự hỏi thầm bản thân: "Tôi đang muốn xem về điều gì nhất"

3. Chọn một lá bài dưới đây theo trực giác và xem đáp án

Hãy chọn 1 lá bài Kết quả

bói bài tarot

Tin tức mới nhất