Bói bài Tarot hàng ngày - thứ Sáu 16/9/2022: Ưu sầu nặng trĩu

Cuộc sống được đánh giá không phải bằng số năm bạn sống mà là cách bạn sống trong những năm đó như thế nào.

Quy tắc bói bài Tarot:

1. Nhắm mắt, giữ trạng thái tĩnh trong 30 giây.

2. Tự hỏi thầm bản thân: "Tôi đang muốn xem về điều gì nhất"

3. Chọn một lá bài dưới đây theo trực giác và xem đáp án

Hãy chọn 1 lá bài Kết quả

bói bài tarot

Tin tức mới nhất