Bói bài Tarot tuần từ 17/5 đến 23/5/2021: Khó khăn nào sẽ đến với bạn?

Rút một lá bài Tarot để xem trong tuần này bạn là người may mắn hay xui xẻo nhé!

Quy tắc bói bài Tarot:

1. Nhắm mắt, giữ trạng thái tĩnh trong 30 giây.

2. Tự hỏi thầm bản thân: “Tôi sẽ gặp phải đen đủi hay may mắn trong tuần này?"

3. Chọn một lá bài dưới đây theo trực giác và xem đáp án.

Hãy chọn 1 lá bài Kết quả

bói bài tarot

Tin tức mới nhất