Bói bài Tarot tuần từ 19/7 đến 25/7/2021: Trong họa có phúc, trong phúc có họa

Tuần này có thể có những việc xảy đến rất bất ngờ nhưng là họa hay phúc lại phụ thuộc vào chính bạn.

Quy tắc bói bài Tarot:

1. Nhắm mắt, giữ trạng thái tĩnh trong 30 giây.

2. Tự hỏi thầm bản thân: “Tôi sẽ gặp phải điều gì trong tuần này?"

3. Chọn một lá bài dưới đây theo trực giác và xem đáp án.

Hãy chọn 1 lá bài Kết quả

bói bài tarot

Tin tức mới nhất