Bói bài Tarot tuần từ 19/9/2022- 25/9/2022: Nói dối hại thân

Cuộc sống vẫn vậy nếu nó lấy đi thứ gì của bạn, thể nào nó cũng trả cho bạn thứ khác. Điều quan trọng là bạn có chịu đi tìm hay không.

Quy tắc bói bài Tarot:

1. Nhắm mắt, giữ trạng thái tĩnh trong 30 giây.

2. Tự hỏi thầm bản thân: "Tôi đang muốn xem về điều gì nhất"

3. Chọn một lá bài dưới đây theo trực giác và xem đáp án

Hãy chọn 1 lá bài Kết quả

bói bài tarot

Tin tức mới nhất