Bói bài Tarot tuần từ 20/9 đến 26/9/2021: Các loại NỢ tìm đến

Chủ nợ đến đòi tiền hay con nợ liên hệ trả tiền cho bạn đây? Cùng bốc một lá bài xem tuần mới từ 20/9 đến 26/9/2021 ra sao nhé.

Quy tắc bói bài Tarot:

1. Nhắm mắt, giữ trạng thái tĩnh trong 30 giây.

2. Tự hỏi thầm bản thân: "Tôi đang muốn xem về điều gì nhất"

3. Chọn một lá bài dưới đây theo trực giác và xem đáp án.

Hãy chọn 1 lá bài Kết quả

bói bài tarot Tử Vi Hàng Ngày Tử Vi Tuần Mới

Tin tức mới nhất