Bói bài Tarot tuần từ 22/11 đến 28/11/2021: Tự tin mua nhà, tậu xe

Thu nhập của bạn trong tuần này khá dồi dào, thậm chí với một số người có thể tự tin mua nhà, tậu xe.

Quy tắc bói bài Tarot:

1. Nhắm mắt, giữ trạng thái tĩnh trong 30 giây.

2. Tự hỏi thầm bản thân: "Tôi đang muốn xem về điều gì nhất"

3. Chọn một lá bài dưới đây theo trực giác và xem đáp án.

Hãy chọn 1 lá bài Kết quả

bói bài tarot Tử Vi Hàng Ngày