Bói bài Tarot tuần từ 9/8 đến 15/8/2021: May mắn đến bất ngờ

Thử bốc một lá bài xem tuần mới của bạn sẽ trôi qua như thế nào nhé.

Quy tắc bói bài Tarot:

1. Nhắm mắt, giữ trạng thái tĩnh trong 30 giây.

2. Tự hỏi thầm bản thân: "Tôi đang muốn xem về điều gì nhất"

3. Chọn một lá bài dưới đây theo trực giác và xem đáp án.

Hãy chọn 1 lá bài Kết quả

bói bài tarot

Tin tức mới nhất