Bói bài Tarot tuần từ 5/12/2022- 11/12/2022: Gieo gió gặt bão

Giữa thành công và thất bại có con sông gian khổ. Trên con sông đó có cây cầu tên là sự cố gắng.

Quy tắc bói bài Tarot:

1. Nhắm mắt, giữ trạng thái tĩnh trong 30 giây.

2. Tự hỏi thầm bản thân: "Tôi đang muốn xem về điều gì nhất?".

3. Chọn một lá bài dưới đây theo trực giác và xem đáp án

Hãy chọn 1 lá bài Kết quả

bói bài tarot

Tin tức mới nhất