Bông tuyết được hình thành như thế nào?

Bông tuyết (hoa tuyết) là một tinh thể băng đơn lẻ đã đạt được kích thước đủ lớn sau đó rơi xuống bầu khí quyển Trái Đất.

Xem link gốcẨn link gốc https://zingnews.vn/video-bong-tuyet-duoc-hinh-thanh-nhu-the-nao-post1172272.html

tuyết rơi

Tin tức mới nhất